Nybörjare

Nybörjarundervisning


I Stockholm Branch har vi alltid försökt att få flera intresserade av Scottish Country Dancing och i samarbete med Studieförbund har vi anordnat nybörjarkurser. Under Pandemin har denna verksamhet tyvärr legat nere men nu sätter vi igång igen.


Styrelsen har beslutat att avsätta den första delen av våra reguljära danskvällar till nybörjar undervisning för att lättare kunna ta emot dem som vill pröva på att dansa. 


Principen är den att man går gratis den första gången och sedan betalar 70:- per kväll. Vill man gå med i föreningen betalar man sedan en reducerad avgift på 50:-per kväll.


Eventuellt kommer vi att efter utvärdering starta reguljära nybörjarklasser senare.

Nybörjarekrytering

För att främja rekryteringen av nya dansare så har Styrelsen tagit fram en affisch som går att skriva ut och sätta upp där man tror att den skulle kunna fånga intresset för att börja dansa hos oss. Det finns dels en A4 affisch och dels en A5 affisch som skrivs ut på liggande A4. Man kan med fördel använda sig av färgat papper om man har tillgång till detta.


Vi hoppas att alla våra medlemmar på detta sätt skall vilja hjälpa till att värva nya dansare. Här följer länkarna:


Affisch A4


Affisch A5